...Ιστορικό


Η ανώτατη διοίκηση της εταιρείας έχει εισαχθεί στον τομέα των προϊόντων και υπηρεσιών συσκευασίας από το 1979.
Το 1995, είδαν το παράθυρο ευκαιρίας για την ελληνική αγορά και έτσι ιδρύθηκε η TACOM A.E..
Απαντώντας σε νέες ευκαιρίες με μια βιώσιμη ανάπτυξη, από το έτος 2000 η TACOM Α.Ε. εξάγει προϊόντα και υπηρεσίες σε Κύπρο, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Αλβανία και Βουλγαρία.Ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, η TACOM Α.Ε. έχτισε το 2004, τις εγκαταστάσεις της στο Λάκκωμα της Χαλκιδικής. Ένας χώρος 2.600 τ.μ. στεγάζει τα Γραφεία Διεύθυνσης, την Παραγωγή, τον Ποιοτικό Έλεγχο και την Αποθήκη. Το 2009 ιδρύθηκε η T & C MARGO Α.Ε. για τις εμπορικές συναλλαγές και η TACOM έγινε η holding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Είμαστε διαφορετικοί ...


Διαφοροποιούμαστε από το να συμπεριφερόμαστε στους πελάτες μας ως συνεργάτες. Μετά από ένα χρονικό διάστημα, γινόμαστε φίλοι. Για ορισμένους αυτό είναι επικίνδυνο. Πιστεύουμε ότι αν δύο φίλοι αξιολογούν εξίσου την φιλία τους, τότε η επιχειρηματική δραστηριότητα με φίλους είναι ευλογία. Η ασφάλεια των προϊόντων σας και η ηρεμία του νου σας είναι οι προτεραιότητες μας. Έχουμε διαμορφώσει την Παραγωγή και τον Ποιοτικό Έλεγχο με τέτοιο τρόπο ώστε να εξακολουθούν να λειτουργούν ακόμη και σε «ακραία» σενάρια.

 

 

 

Βήμα προς βήμα


Κάθε σχέση, προσωπική ή επαγγελματική, ξεκινά από την γνωριμία του άλλου. Στην πρώτη συνάντησή μας ήδη, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές σας και το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας σας. Πληροφορίες που θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα τη φιλοσοφία της εταιρείας σας. Με βάση αυτές τις πληροφορίες, θα σχεδιάσουμε, παρουσιάσουμε και τελικά θα εφαρμόσουμε την καταλληλότερη λύση που θα ταιριάζει ακριβώς στις ανάγκες των προϊόντων σας.