Παρακάτω παραθέτονται τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας για έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014