Τα συνθετικά πώματα διατεθειμένα στην σημερινή αγορά, μπορούν εύκολα να ταξινομηθούν σύμφωνα με τον τρόπο κατασκευής τους.

 

 

 

 

 

Οι διαφορές στην κατασκευή τους είναι αξιοσημείωτες, και για αυτόν τον λόγο τα όρια επιδόσεων τους πρέπει να λαμβάνονται αυστηρά υπόψιν όταν παίρνετε μια απόφαση υπέρ η και κατά κάποιου συγκεκριμένου τύπου σφραγίσματος.